<span class="hidepagetitles_toggle_title">Giới Thiệu</span>

Giới Thiệu

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ngày Mới.

“Ngày Mới” là một sự khởi đầu mới, một kỷ nguyên mới cho sự phát triển và thịnh vượng.

Với phương châm trên, ngày 15/10/2010, Công ty TNHH TM DV Ngày Mới được thành lập, trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh.

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của Ngày Mới:

– Thực phẩm.

– Thực phẩm chức năng.

– Hóa mỹ phẩm.

– Các giải pháp bảo quản thực phẩm.